Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Hlavní údaje o nás

8. 7. 2009

Cílem výchovy dětí v naší školce je rozvíjet dítě po všech jeho stránkách s respektem k jeho zvláštnostem ve vývoji jako osobnost.

Učitelka je průvodcem dítěte, jeho pomocník a ochránce.

Chceme každé dítě přijímat s láskyplnou péčí, vzbuzovat u něho pocit bezpečí a důvěry.

Zároveň pečujeme o společenství a přátelskou atmosféru ve třídě.

 

 

 

Název: Waldorfská mateřská škola, příspěvková organizace

Adresa: Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov

zobraz na mapy.cz

         telefon kancelář: 484 840 420

         telefon kuchyně: 484 840 418

         telefon třída A: 484 840 416

         telefon třída B: 484 840 417

         telefon sborovna: 484 840 419

 • statutární orgán: Hana Lamačová, ředitelka, uč. tř. B

  zástupce stat. orgánu. : Bc. Petra Šorfová, zástupce ředitelky, učitelka tř. A

  IČO: 72743948

 • č. účtu:27-9676870277/0100 Komerční banka pob. Turnov

   

Provozní doba, třídy a děti, školné

MŠ je v provozu pondělí - pátek: 6:30 - 16:00 hod.

Děti jsou rozděleny do 3 tříd. Výběr třídy je po dohodě možný.

 

Školné (úplata za předškolní vzdělávání) činí 470  ,- Kč měsíčně. Sleva pro sociální případy možná. Děti s povinným předškolním vzděláváním školné neplatí.

 

Další pracovníci MŠ

Bc. Lucie Kybalová, učitelka třídy A

Jarmila Polakovičová, učitelka tř. C

Šárka Dědková, učitelka tř.B

Lucie Vitáková, Dis., učitelka tř.C

Zdenka Sýkorová, školnice

Michaela Frydrychová, vedoucí školní jídelny

Lucie Bučková, kuchařka
 

 

 

Budova a vybavení školy

Školka sídlí v klidné městské čtvrti Daliměřice, je nově postavená a nově vybavená dřevěným nábytkem,  je obklopena zahradou nově osázenou stromy a keři s hracími prvky z akátu, s vodním prvkem.

 

Vzdělávací program

MŠ je waldorfského typu a pracuje na základech waldorfské pedagogiky jako alternativního směru výchovy dle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola.
Cílem výchovy dětí v naší školce je rozvíjet dítě po všech jeho stránkách s respektem k jeho zvláštnostem ve vývoji jako osobnost. Učitelka je průvodcem dítěte, jeho pomocník a ochránce. Chceme každé dítě přijímat s láskyplnou péčí, vzbuzovat u něho pocit bezpečí a důvěry. Zároveň pečujeme o společenství a přátelskou atmosféru ve třídě. Zabýváme se s dětmi praktickými činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě, práce v dílně…), nevytváříme umělé situace, ale vše prožíváme doopravdy. Naše prostředí je plné přírodních materiálů, látek, dřeva, pracujeme s ovčí vlnou, hedvábím, včelím voskem a přírodními barvami. Hračky nekupujeme, ale většinu jich vyrábíme, šijeme panenky a zvířátka, v tomto nám často pomáhají i rodiče.Všechny hračky a materiál je dětem po celou dobu pobytu volně přístupný. Dětem ke hře nabízíme přírodniny (kamínky, dřívka, špalíky, kaštany, mušle a pod.), které dítě inspirují a umožňují mu svobodně tvořit, volná hra, kdy si dítě samo volí, s čím a jak si bude hrát, je prioritou. Pracujeme s rytmem, čímž rozvíjíme vůli dítěte, jako důležitou (v tomto věku velmi tvárnou) součást osobnosti  (rytmus při hrách, ale i rytmus dne, týdne, roku).
Pracujeme s napodobováním (dítě následuje učitelku a dělá to, co ona) bez velkých a zbytečných příkazů a zákazů.
Rozvíjíme umělecké cítění a tvořivost (zpěv, akvarely, modelování včelím voskem, kresba voskovými bločky,…). Nikdy neurčujeme téma výtvarného projevu dítěte, výtvarný projev chápeme jako vnitřní výpověď dítěte a jeho prožitků.
O dítě se aktivně zajímáme ( pozorování,vstupní a následné rozhovory s rodiči a mezi pedagogy, pravidelná pedagogická kolegia, pravidelná další vzdělávání učitelek ).
Myšlení dětí rozvíjíme při praktických situacích, při povídání v kruhu či individuálně, nikdy ne uměle-výukově. Nepoužíváme žádnou audio ani videotechniku či televizi. Každé dítě má právo na pozornost učitelky jemu samému, projeví-li o to zájem. Při vlastním tvoření respektujeme dítě a zbytečně ho nerušíme.
Spolupráce s rodinou dítěte a vzájemná pomoc je stěžejním pilířem naší práce. Každé dítě má právo na vlatní vývoj a životní cestu, respektujeme zvyklosti dítěte a jeho rodiny a snažíme se vyjít vstříc potřebám dítěte a požadavkům rodičů. Pro rodiče a děti pořádáme téměř každý měsíc slavnosti, kde rodič vidí, jak jeho dítě pokročilo ve vývoji a co nového si osvojilo. Rodiče se scházejí též na pravidelných Rodičovských večerech, kde se povídá o školce, dětech, ale i vyrábí spousta zajímavých věcí. Vyvrcholením každoroční činnosti školky je Jánský jarmark, který již tradičně pořádáme se Spolkem rodičů a přátel WMŠ v prostorách školky a zahrady. Jeho finanční výtěžek je pak věnován na nákup zařízení a potřeb pro děti.

V II. pololetí pravidla vždy 3x týdně probíhá příprava předškoláků na vstup do ZŠ místo spaní po obědě, kdy se pod vedením učitelky děti zabývají náročnějšími činnostmi (tkaní, šití, ruční háčkování, práce s papírem a keramickou hlínou), poslouchají delší příběhy a pohádky, hrají divadlo.

Tradiční aktivity
 •  Měsíční slavnosti k běhu roku pro děti i rodiče
  • Michaelská
  • Martinská
  • Adventní
  • Vánoční
  • Tříkrálová
  • Vynášení smrtky
  • Velikonoční
  • Letnice
  • Svatojánský jarmark
  • Rozloučení se školáky se spaním ve školce přes noc
     
 • Další příležitostné akce
 • návštěvy divadelních představení
 • divadlo v MŠ
 • kouzelník
 • návštěvy dopravního hřiště
 • koncerty, výstavy
 • ekologické akce, spolupráce s Waldorfskou ZŠ Semily a dalšími školami ve městěTurnov, Městskou knihovnou, besedy a přednášky pro rodiče, výlety

            

 

Historie 

Naše mateřská škola se jako alternativní začínala rozvíjet po sametové revoluci v roce 1989. Již v roce 1990 proběhly první přednášky a kursy pořádané panem Dr. Josefem Bartošem zaměřené na waldorfskou pedagogiku. Za pomoci přátel ze zemí bývalé západní Evropy (hlavně Německa a Holandska) se začalo formovat v Čechách zázemí pro nový druh pedagogiky pro nás dosud neznámý. V této době pracovala ve školce paní ředitelka Květa Loukotová a ta dala vývoji ve směru k waldorfské pedagogice zelenou.

Waldorfská mateřská škola  s kapacitou 50 dětí vznikla za podpory sdružení rodičů a se souhlasem zřizovatele, uděleným k 1. 1. 1997. Statut „waldorfská“, jenž je udělovaný Mezinárodním sdružením waldorfských mateřských škol ve Stuttgartu, získala k 13. 5. 1997. Právním subjektem je od 1.1.2003.

 

Zápis do MŠ

Do školky se přijímají zpravidla děti, které dovrší 3 let během školního roku. Zákonní zástupci podávají žádost o přijetí do MŠ (i elektronicky), následně dodají vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře o zdravotním stavu dítěte a očkování. Ředitelka do 15. dnů ode dne zápisu vyvěsí seznam přijatých dětí na vchod do MŠ a na web MŠ.

Zpravidla se přijímají děti na  příští školní rok nejpozději v den Zápisu do MŠ (bývá v období duben-květen), v případě nenaplněné kapacity celoročně. S prostředím a programem školky je možné se seznámit na Dnu otevřených dveří, který bývá  před zápisem (vše zde bývá včas zveřejněno) či po předchozí domluvě kdykoli.

Školní jídelna při Waldorfské MŠ - základní informace

  Kontakty
 • telefon: 484 840 418
 • vedoucí ŠJ: Michaela Frydrychová 

Způsob odhlašování stravy

Odhlašovat a přihlašovat stravu je možné telefonicky (i sms) na tel. číslo ŠJ, nebo osobně v MŠ do 7:30 hod. či zápisem do sešitu ve vstupní chodbě.

Připomínky či návrhy ke stravě od Vás rádi uslyšíme. Máte-li zájem o recepty oblíbených jídel vašeho dítěte, rádi je zde zveřejníme. Napište nám!

Stravovací doba

 

 dopolední  svačina     9:30 -  9:45 
 oběd   11:50 - 12:20
 odpolední  svačina   14:15 - 14:30
 

Poplatky za stravné

 

 Poplatky za stravné      děti 3-6 let       děti 7 let
 polodenní stravování 25 28
 celodenní stravování 33 37

 

Ostatní informace

Celodenní strava z čerstvých produktů bez polotovarů a instantních přípravků, ovoce v průběhu celého dne, zelenina, bioprodukty, mléčné výrobky z farmy, ovocné čaje, filtrovaná voda a šťávy jsou dětem stále k dispozici, ve školce i na zahradě, během celého pobytu.